ข้อมูลงบประมาณ

พิมพ์ PDF

<img id="__mce_tmp" src="/pijit/" data-mce-src="/pijit/" /><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span><span id="__caret">_</span>Untitled Document

 

 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด 
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด 
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด 
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2558ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2557ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2556ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2555ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2554ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2553ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2552ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2551 ดาวน์โหลด