logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สถานที่ตั้งและภูมิประเทศ

พิมพ์ PDF


แผนที่วิทยาลัยในGoogleMap

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร ตั้งอยู่ที่ 316 ถนนบุษบา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 056-613481
โทรสาร 056-611866
 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดพิจิตร

ธงประจำจังหวัดพิจิตร

 

flag 

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งเป็น 5 แถบใช้สีเขียวเข้ม 3

แถบสลับด้วยสีขาว 2 แถบ

 

คำขวัญประจำจังหวัด

" ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร

รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวจ้าวอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน " 

 

ตราประจำจังหวัด

phichit

 

รูปสระน้ำและต้นโพธิ์ ภาพสระหมายถึง เมืองสระหลวง ซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัดนี้ เป็นเมืองโบราณสมัยขอมและเป็นหัวเมืองเอกมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ต้นโพธิ์ หมายถึง  วัดโพธิ์ประทับช้าง

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

“ บุนนาค

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

lotus-02

 

“ ดอกบัวหลวง

 

ผลไม้ประจำจังหวัด

v4

“ ส้มท่าข่อย ”

 

 

 


          ที่ตั้งและอาณาเขต

พิจิตร เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน มีความหมายว่า "เมืองงาม" ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์
กับจังหวัดพิษณุโลก มีแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมไหลผ่าน ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน พิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยสุโขทัย
ในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไท เรียกว่า "เมืองสระหลวง" ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยา
รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ เปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองโอฆบุรี" ซึ่งแปลว่า "เมืองในท้องน้ำ" ตามตำนานกล่าวว่า
พระยาโคตรบองเป็นผู้สร้างเมืองพิจิตร นอกจากนี้ เมืองพิจิตรยังเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่ง
คือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ)
จังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 350 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,020 ตารางกิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
  • ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   จังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศใต้             ติดต่อกับ   จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   จังหวัดกำแพงเพชร

 ลักษณะภูมิประเทศ

มีสภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มตอนกลางและค่อยสูงขึ้นทางทิศตะวันออกและตะวันตกมีแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลผ่านจากเหนือ
จรดใต้ มีบึงสีไฟ และบึง หนอง คลอง อีกจำนวนมาก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปอุณหภูมิเฉลี่ย 30.2 องศาเซลเซียส
ต่ำสุดโดยประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส สูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 33.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 911.3 มิลลิเมตร
สูงสุด 1,113.9 มิลลิเมตร
การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นภาคการผลิตหลัก รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรม การค้าส่ง
การค้าปลีก และการบริการ ผลผลิตสำคัญได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียว และการประมง

 หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 12 อำเภอ 89 ตำบล 852 หมู่บ้าน

AmphoePhichit

  1. อำเภอเมืองพิจิตร
  2. อำเภอวังทรายพูน
  3. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
  4. อำเภอตะพานหิน
  5. อำเภอบางมูลนาก
  6. อำเภอโพทะเล
  7. อำเภอสามง่าม
  8. อำเภอทับคล้อ
  9. อำเภอสากเหล็ก
  10. อำเภอบึงนาราง
  11. อำเภอดงเจริญ
  12. อำเภอวชิรบารมี

 

ประเพณีของจังหวัดพิจิตร

ประเพณีแข่งเรือ
 
DSC 0192
            
 จังหวัดพิจิตรมีการแข่งเรือประเพณีมาเป็นเวลานานแล้วเพราะมีธรรมเนียมว่า วัดใดถ้าจัดงาน ปิดทองไหว้พระแล้ว
ก็จะต้องจัดงานแข่งเรือควบคู่กันไปด้วย มักจัดกันในฤดูน้ำหลาก ประมาณวันเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือนกันยายนของทุกปี ในงาน
จะมีการแข่งเรือประเพณีและการประกวดขบวนแห่เรือต่างๆ ในแม่น้ำน่าน หน้าวัด ท่าหลวง มีการจัดกิจจกรรมภายในงานที่
น่าสนในมากมาย

ประเพณีกำฟ้า

            เป็นประเพณีสำคัญของชาวบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม ซึ่งเป็นชาวไทยพวน ซึ่งถือปฏิบัติต่อกันมา เป็นเวลาช้านาน
จัดตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำและ 3 ค่ำ เดือน 3 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) เพื่อแสดง ความเคารพบูชาเทวดาและพระมหากษัตริย์
เมื่อถึงวันกำฟ้าชาวไทยพรวนจะกลับมายังบ้านของตน เพื่อร่วมทำบุญกับญาติพี่น้อง พบปะสังสรรค์และเล่นกีฬาพื้นบ้าน
 
ตำนานชาละวัน
ChalawaCave-PckG102
           ชาละวัน เป็นจระเข้ใหญ่เลื่องชื่อแห่งแม่น้ำน่านเก่าเมืองพิจิตร สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยที่พิจิตรมีเจ้าเมืองปกครอง
ตามตำนานกล่าวว่ามีตายายสองสามีภรรยา ออกไปหาปลาพบไข่จระเข้ที่ สระน้ำแห่งหนึ่ง จึงเก็บมาฟักเป็นตัวแล้วเลี้ยงไว้ในอ่างน้ำ
เพราะยายอยากเลี้ยงไว้แทนลูก ต่อมาจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นจึงนำไปเลี้ยงไว้ในสระใกล้บ้านหาปลามาให้เป็นประจำ ต่อมาตายายหาปลา
มาให้เป็นอาหารไม่พออิ่ม จระเข้ตัวนั้นจึงกินตายายเป็นอาหาร เมื่อขาดคนเลี้ยงดูให้อาหาร จระเข้ใหญ่จึงออกจากสระไปอาศัยอยู่
ในแม่น้ำน่านเก่าซึ่งอยู่ห่างจากสระตายายประมาณ500 เมตร
 
           แม่น้ำน่านเก่าในสมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิดและมีน้ำ บริบูรณ์ตลอดปี ขณะนั้นไหลผ่านบ้านวังกระดี่ทอง
บ้านดงเศรษฐี ล่องไปทางใต้ ไหลผ่านบ้านดงชะพลู บ้านคะเชนทร์ บ้านเมืองพิจิตรเก่า บ้านท่าข่อย จนถึงบ้านบางคลาน
จระเข้ใหญ่ก็เที่ยวออกอาละวาดอยู่ในแม่น้ำ ตั้งแต่ย่านเหนือเขตวังกระดี่ทอง ดงชะพลู จนถึงเมืองเก่า แต่ด้วยจระเข้ใหญ่ของตายาย
ได้เคยลิ้มเนื้อมนุษย์แล้ว จึงเที่ยวอาละวาดกัดกินคนทั้งบนบกและในน้ำไม่มีเว้นแต่ละวัน จึงถูกขนานนามว่า "ไอ้ตาละวัน" ตามสำเนียง
ภาษาพูดของชาวบ้านที่เรียกตามความดุร้ายที่มันทำร้ายคน ไม่เว้นแต่ละวัน ต่อมาก็เรียกเพี้ยนเสียงเป็น "ไอ้ชาละวัน" และเขียนเป็น
"ชาลวัน" ตามเนื้อเรื่องในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
          ชื่อของชาละวันแพร่สะพัดไปทั่วเพราะเจ้าชาละวันไปคาบเอาบุตรสาวคนหนึ่ง ของเศรษฐีเมืองพิจิตรขณะกำลังอาบน้ำ
อยู่ที่แพท่าน้ำาหน้าบ้าน เศรษฐีจึงประกาศให้สนบนหลายสิบชั่ง พร้อมทั้งยกลูกสาวที่มีอยู่อีกคนหนึ่งให้แก่ผู้ที่ฆ่าชาละวันได้ ไกรทอง
พ่อค้าจากเมืองล่าง สันนิษฐานว่าจาก เมืองนนทบุรี รับอาสาปราบจระเข้ใหญ่ด้วยหอกลงอาคมหมอจระเข้ ถ้ำชาละวันสันนิษฐานว่า
อยู่กลางแม่น้ำน่านเก่า ปัจจุบันอยู่ห่างจากที่พักสงฆ์ถ้ำชาละวัน บ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว ไปทางใต้ประมาณ 300 เมตร ทาง
ลงปากถ้ำเป็นโพรงลึกเป็นรูปวงกลมมีขนาดพอดี จระเข้ขนาดใหญ่มากเข้าได้อย่างสบาย คนรุ่นเก่าได้เล่าถึงความใหญ่โตของชาละวันว่า
เวลามันอวดศักดาลอยตัวปริ่มน้ำขวางคลอง ลำตัวของมันจะยาวคับคลองคือหัวอยู่ฝั่งนี้ หางอยู่ฝั่งโน้น เรื่องชาละวันเป็นเรื่องที่
เลื่องลือมาก จนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่อง "ไกรทอง" และให้นามจระเข้ใหญ่ว่า
"พญาชาลวัน"
 

สถานที่ท่องเที่ยว

pairin382  1814232 JMSYY8r8ZP1100    

                                         หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร    

 Buengsifai  DSC 4058     

                                                                        บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร    

  • บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร
  • สวนสัตว์ อำเภอเมืองพิจิตร
  • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
  • วัดท่าหลวง วัดราชดิตถาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
  • วัดหิรัญญาราม อำเภอเมืองพิจิตร
  • วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอเมืองพิจิตร
  • วัดมหาธาตุวัดนครชุม อำเภอเมืองพิจิตร
  • ศาลหลักเมือง อำเภอเมืองพิจิตร
  • อุทยานเมืองเก่าพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร
  • วัดโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร
  • รูปปั้นพญาชาละวัน อำเภอเมืองพิจิตร
  • ศาลเจ้าแม่ทับทิม อำเภอเมืองพิจิตร
  • เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา อำเภอวังทรายพูน
  • บึงน้ำกลัด อำเภอตะพานหิน
  • พระพุทธเกตุมงคล อำเภอตะพานหิน
  • วัดหิรัญญาราม อำเภอโพทะเล
  • วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก
  • วัดห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก
  • วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์) อำเภอทับคล้อ
  • วัดยางสามต้นวนาราม (วัดไตรยาง) อำเภอวังทรายพูน
  • วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน