ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช

พิมพ์ PDF

 

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

"ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลเดช"

 

DSC 6053

 

DSC 6036DSC 6038DSC 6039

 

DSC 6030DSC 6065DSC 6091