กิจกรรม Big Cleaning Day

พิมพ์ PDF

กิจกรรม Big Cleaning Day 
วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสุชาติ มหายศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อรณรงค์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

big cleaning day ๒๐๐๓๒๓ 0049

4