กิจกรรม รับใบประกาศนักเรียนระยะสั้น

พิมพ์ PDF

 กิจกรรม มอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น นักเรียนระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17- 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนาย สุชาติ มหายศ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีและผู้มอบใบประกาศ สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 

90350051 2928538820543438 7807454716752822272 o 

4