งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

พิมพ์ PDF

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม