ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

พิมพ์ PDF

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

CCI09042564

 

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

เรื่อง  การประมูลราคาขายพัสดุชำรุด ประจำปี 2563

CCI19012564.jpg