กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2564 ก่อนจะเปิดภาคเรียนที่ 1

พิมพ์ PDF
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ทำการนำรถน้ำเทศบาล
จังหวัดพิจิตร เข้ามาชำระล้าง ทำความสะอาด ตามโครงการกิจกรรม Big Cleaning Day
ประจำปีการศึกษา 2564 ก่อนจะเปิดภาคเรียนที่ 1 โดยมีคณะครู และบุคคลการทางการศึกษา
ในการทำความสะอาด ครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
  198735471 4165137800216861 415828698291389267 n 11zon