logo.png

  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

งบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 Administrator 201
2 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 Administrator 197
3 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Administrator 196
4 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 Administrator 203
5 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 Administrator 205
6 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 Administrator 251
7 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 Administrator 221
8 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Administrator 210
9 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 Administrator 198
10 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 Administrator 214