งานประกันคุณภาพ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง SAR 2559 (มาตรฐาน 4 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้) Administrator 275
2 ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559 Administrator 223
3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2559 (ฉบับร่าง) Administrator 202
4 คำลั่ง SAR ปีการศึกษา 2558 Administrator 299
5 คำสั่ง SAR 2559 Administrator 222
6 SAR 2558 Administrator 318
7 SAR 2557 Administrator 315
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2556 Administrator 634
9 งานประกันคุณภาพ Administrator 1596
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2555 งานศูนนย์ข้อมูล 900
11 SAR ปีการศึกษา 2554 Administrator 1432
12 SAR ปีการศึกษา 2555 งานศูนย์ข้อมูลฯ 527