งานประกันคุณภาพ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง SAR 2559 (มาตรฐาน 4 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้) Administrator 249
2 ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559 Administrator 203
3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2559 (ฉบับร่าง) Administrator 183
4 คำลั่ง SAR ปีการศึกษา 2558 Administrator 275
5 คำสั่ง SAR 2559 Administrator 201
6 SAR 2558 Administrator 294
7 SAR 2557 Administrator 294
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2556 Administrator 606
9 งานประกันคุณภาพ Administrator 1519
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2555 งานศูนนย์ข้อมูล 880