งานประกันคุณภาพ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง SAR 2559 (มาตรฐาน 4 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้) Administrator 326
2 ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559 Administrator 269
3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2559 (ฉบับร่าง) Administrator 251
4 คำลั่ง SAR ปีการศึกษา 2558 Administrator 350
5 คำสั่ง SAR 2559 Administrator 271
6 SAR 2558 Administrator 371
7 SAR 2557 Administrator 379
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2556 Administrator 685
9 งานประกันคุณภาพ Administrator 1746
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2555 งานศูนนย์ข้อมูล 946