งานประกันคุณภาพ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง SAR 2559 (มาตรฐาน 4 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้) Administrator 307
2 ประกาศ/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปวช. ปวส. 2559 Administrator 256
3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2559 (ฉบับร่าง) Administrator 234
4 คำลั่ง SAR ปีการศึกษา 2558 Administrator 330
5 คำสั่ง SAR 2559 Administrator 254
6 SAR 2558 Administrator 355
7 SAR 2557 Administrator 350
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2556 Administrator 664
9 งานประกันคุณภาพ Administrator 1679
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR 2555 งานศูนนย์ข้อมูล 931