โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

Recent Posts

ข่าวล่าสุด


Fanpage Facebook


วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นำโดย นายบุญลือ  อยู่คง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นายบรรจบ  จันทร์สงคราม รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครู  นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร