คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกาา ก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

Recent Posts

ข่าวล่าสุด


Fanpage Facebook


คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกาา ก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2566