คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายงานหน้าที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

Recent Posts

ข่าวล่าสุด


Fanpage Facebook