คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการครูทำหน้าที่นิเทศปฏิบัติรายวิชาฝึกงาน ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

Recent Posts

ข่าวล่าสุด


Fanpage Facebook