คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายหน้าาที่ครูบุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

Recent Posts

ข่าวล่าสุด


Fanpage Facebook