ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Recent Posts

ข่าวล่าสุด


Fanpage Facebook