ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Recent Posts

ข่าวล่าสุด


Fanpage Facebook